<
facebook

МЕРОПРИЯТИЯ

Сватбени тържества

Сватбата е един от най-романтичните и красиви дни в живота на всеки човек. Сватбата е церемония, в която двама души сключват брак - обществен съюз, създаващ отношения на родство.

Сватбените традиции и обичаи се различават в различните култури, религии и държави, но при повечето от тях присъства тържествената церемония, размяната на брачни клетви, златни халки, последвана от прием/празненство, получаването на подаръци, тържествена реч и други.

Организирането на място за провеждане на сватбеното празненство, не е лека задача е свързано с много време и средства, търсейки най-приятното с оглед желанията на младоженците място.

С голяма внимание се избира сватбеното меню, украса, сватбената торта, музикална програма и другите детайли, хармонично свързани в сватбената церемония.


Юбилеи